Збірник наукових праць

№ 8(41), 2022 рік

Назва статті pdf
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ.
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ.
М.М. Загреба, Л.А. Коваль, І.В. Ніколаєв
Маркетинг та реклама в соціальних мережах в умовах зовнішньої військової агресії
7-19
pdf
Л.Д. Запірченко, М.В. Бугаєва, А.А. Збаржевецька
Світові та вітчизняні тенденції розвитку виробництва продукції молочного скотарства
20-27
pdf
Л.А. Коваль, С.А. Романчук, С.В. Бойко
Рекламний менеджмент в Україні та механізм його розвитку в контексті діджиталізації економіки
28-38
pdf
Л.В. Семерунь, К.С. Жадько, Т.І. Носова, В.А. Вишневська
Ризик-орієнтоване управління підприємством в умовах пандемії COVID-19
38-48
pdf
ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
В.В. Сибірцев, І.М. Сочинська-Сибірцева
Креативні технології адаптації персоналу в умовах форс-мажору
49-55
pdf
ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ. СТАТИСТИКА. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ,
МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
І.В. Ніколаєв, М.М. Загреба, В.А. Вишневська
Інформаційні послуги електронних торговельних майданчиків у маркетинговій діяльності "
56-68
pdf
Л.Л. Семенюк, А.О. Семенюк
Енергетичні трансформації в контексті сучасних світоглядних парадигм
68-74
pdf
В.М. Савченко, І.В. Смірнова, Н.В. Смірнова
Інформаційне забезпечення управління інноваційною діяльністю
75-86
pdf
О.О. Смірнов
Ефективність використання економічної діагностики у визначенні конкурентоспроможності підприємства на ринку
86-92
pdf
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Ю.Г. Горященко
Визначення рівня сприйнятливості підприємств до інновацій за допомогою експертного опитування
93-104
pdf
А.О. Пантелеймоненко, В. В. Гончаренко, О. А. Довгаль
Участь у сільськогосподарських кооперативах: стимулюючі та стримуючі чинники
105-112
pdf
І.В. Журило, Ю.А. Хіміч
Стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємства електромонтажних послуг
113-128
pdf
Л.А. Коваль, Р.І. Жовновач, С.А.Романчук
Реклама та її інноваційний розвиток з позицій маркетингового менеджменту
129-139
pdf
Г.Й. Островська, Р.П. Шерстюк, Т.І. Кузь
Туризм на теренах Тернопільщини: сучасний стан та перспективи розвитку
139-147
pdf
С.С. Сущенко
Туризм на теренах Тернопільщини: сучасний стан та перспективи розвитку
147-158
pdf
ФІНАНСИ І КРЕДИТ
І.М.Труніна, А.Г. Чумакова
Розвиток інвестиційної діяльності в місті
159-168
pdf
Л.В. Кононенко, Н.В. Смірнова, І.В. Cмірнова
Податкові консультації як метод вдосконалення управління податковими зобов’язаннями малих підприємств
168-177
pdf
О.А.Магопець
Розвиток оподаткування в Україні
178-192
pdf
В.В. Шалімов, О.С. Роєва, В.О. Решетов
Принципи бюджетного процесу та фінансового регулювання в законодавстві ЄС
192-200
pdf
Д.П.Шинкар
Вплив важелів державної підтримки на стратегію розвитку сільськогосподарських підприємства
200-207
pdf
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ТА ГАЛУЗЕЙ
О.М. Левченко, Т.А. Немченко, С.В. Коваленко
Моделі ефективності управління часом організації в умовах інноваційних трансформацій
208-223
pdf
О.А. Сущенко
Інвестиційна складова розвитку туристичних дестинацій
224-234
pdf
І.М. Труніна, К.А. Пряхіна
Стратегія економічного розвитку малих підприємств
234-244
pdf
І.О. Андрощук, В.О. Липчанський, Н.С. Пітел
Самоменеджмент як інструмент підвищення якості менеджменту сучасних підприємств
245-252
pdf
А.О. Левченко, О.В. Горпинченко
Сучасна модель командного менеджменту в системі стратегічного управління людськими ресурсами
253-258
pdf
Д.П. Расшивалов, Д.В. Попова
Імплементація економіки знань у корпоративних стратегіях міжнародних корпорацій
259-271
pdf
В. М. Іванков
Фінансові результати бюджетної установи як предмет судової економічної експертизи
271-285
pdf