На сайті ведуться зміни згідно вимог до наказу №32

Про збірник

Збірник «Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки»:

- входить до Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Затверджено наказом Міносвіти і науки України № 528 від 12.05.15р.

- зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» та представлено у міжнародних наукометричних базах даних, пошукових інформаційно-аналітичних системах, репозитаріях (електронних архівах):

Ulrich's Periodicals Directory - передплатний каталог американського видавництва Bowker, є найбільшою міжнародною базою даних, яка описує світовий потік періодичних видань по всім тематичним напрямкам. Лист-підтвердження

ResearchBib (Academic Resource Index) - міжнародна мультидисциплінарна база даних наукових журналів, що включає в себе описи журналів більш ніж 5400 видавців.

Central and Eastern European Online Library,,, - провідний он-лайн ресурс академічних журналів та книг з гуманітарних та соціальних наук з Центральної та Східної Європи, а також про Центральну та Східну Європу.

Scientific Indexing Services (SIS) - забезпечує цитування, індексацію, аналіз цитованості;підтримує бази даних, що охоплюють тисячі наукових журналів; забезпечує кількісну та якісну оцінку рейтингу, а також категоризацію журналів для академічного аналізу та передового досвіду; використовується для оцінювання престижу журналі

Google Scholar - вільна доступна пошукова система, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Включає в себе більшість рецензованих онлайн-журналів Європи та Америки найбільших наукових видавництв.

Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського – найбільша бібліотека України. Мережевий інформаційний ресурс включає зібрання "Наукова періодика України" і надає загальний доступ у режимі on-line.

Репозитарій Кіровоградського національного технічного університету (eaKirNTU) (ISSN 2524-0765) − електронний архів для тривалого зберігання, накопичення та забезпечення довготривалого та надійного відкритого доступу до результатів наукових досліджень, що проводяться в університеті.

У Рейтингу наукових періодичних видань, що мають бібліометричні профілі, збірник займає 66 місце з 389:

Рік заснування: 2001
Проблематика: висвітлення результатів наукових досліджень з питань економічної теорії та практики, економіки праці, галузей промисловості, сільського господарства, транспорту; менеджменту організацій; фінансів, кредиту, грошового обігу; маркетингу; обліку, аудиту, аналізу господарської діяльності; міжнародних економічних відносин; економічної кібернетики; використання математичного механізму і сучасної обчислювальної техніки тощо
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15255-3827 ПР від 30.04.2009
ISSN: 2413-340X (Print)
Періодичність: 2 рази на рік
Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)
Засновник: Кіровоградський національний технічний університет
Адреса редакції: Email: stat_kntu@ukr.net
Сайт: http://economics.kntu.kr.ua
Кіровоградський національний технічний університет
пр. Університетський, 8, Кіровоград, Україна, 25006
+38 (0522) 55-10-49