Збірник наукових праць

№ 2(35), 2019 рік

Назва статті pdf
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ.
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
В.В. Дятлова, І.В. Петрик
Стратегічний підхід до розвитку відновлювальної енергетики: досвід країн ЄС
9-19
pdf
І.С. Каленюк, О.В. Куклін
Тенденції формування інтелектуального потенціалу в структурі глобальної економіки
20-32
pdf
О.М. Левченко, А.В. Криворотенко
Теоретичні підходи щодо визначення сутності трансферу освітніх знань у системі вищої освіти
32-40
pdf
І.М. Миценко, Т.В. Решитько
Удосконалення системи водопостачання і водовідведення обласного комунального виробничого підприємства «Дніпро - Кіровоград» за сприяння інвестицій Світового банку
40-52
pdf
Н.О. Андрусяк
Пріоритетні напрями розвитку еколого-економічної конкурентоспроможності регіонів розвинених країн
53-62
pdf
В.С. Чубань, Ю.М. Горбаченко
Еколого економічні наслідки пожеж у природних екосистемах"
62-69
pdf
Д.К. Фролов
Детермінанти активізації інноваційної діяльності в Україні
69-78
pdf
ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Н.С. Шалімова, О.А. Магопець
Оплата праці в системі чинників активізації інноваційної діяльності
79-90
pdf
М.В. Бугаєва
Аналіз перешкод у збереженні та розвитку трудового потенціалу підприємств в контексті поглиблення євроінтеграційних процесів в Україні
90-106
pdf
А.А. Орлова
Проблеми та перспективи розвитку ринку праці України в контексті структурних зрушень в економіці
106-115
pdf
О.В. Сторожук, О.В. Заярнюк
Мотивація персоналу як основа талант-менеджменту в інноваційно-інтегрованих структурах
115-123
pdf
ФІНАНСИ І КРЕДИТ.ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
В.В. Письменний
Вплив реформи місцевого оподаткування на формування доходів сільських бюджетів
124-131
pdf
І.В. Смірнова, Н.В. Смірнова
Незавершене виробництво як об’єкт управлінського обліку
131-143
pdf
СТАТИСТИКА.МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ.
В.І. Надрага, А.Л. Баланда
Макрорівневе моделювання бюджетного забезпечення управління соціальними ризиками
144-151
pdf
Н.О. Роскладка, А.А. Роскладка, О.О. Дзигман
Кластерний аналіз клієнтської бази даних підприємств сфери послуг
151-159
pdf
І.В. Ніколаєв, В.А.Вишневська, Р.І. Жовновач
Підходи до розробки інформаційно-аналітичної системи для прийняття управлінських рішень на підприємстві
159-168
pdf
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ТА ГАЛУЗЕЙ.
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Р.І. Жовновач
Концептуальні засади управління інноваційним розвитком залізорудних підприємств
169-179
pdf
М.В. Бугаєва, В.М. Рубан
Формування механізму забезпечення корпоративної соціальної відповідальності як складової ефективної діяльності підприємства
179-190
pdf
О.І. Волот
Застосування хмарних технологій в обліку та управлінні підприємствами реального сектору економіки
190-198
pdf
І.В. Журило, М.М. Полтавець
Розвиток теоретичних підходів до кількісного вимірювання корисності як економічної категорії
199-208
pdf
Н.О.Коваленко, Н.В.Столярчук
Бізнес-планування як елемент фінансово-економічного аналізу в умовах антикризового управління авіакомпанією
208-215
pdf
І.К. Дрозд, М.С. Письменна
Аналіз альтернативності процедур публічних закупівель для фінансування державних програм
216-225
pdf