Збірник наукових праць

№ 7(40), 2021 рік

Назва статті pdf
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ТА ГАЛУЗЕЙ.
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ. ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ.
Р.І. Жовновач, Д.В. Василенко, Ю.В. Демченко
Забезпечення маркетингової безпеки сільськогосподарських підприємств в стратегічній перспективі
9-19
pdf
О.М. Левченко, А.О. Левченко, Т.А. Немченко
Захист комерційної таємниці в контексті стратегічного управління економічною безпекою організації в умовах цифровізації економіки
20-30
pdf
І.М. Труніна, М.Ю. Білик, М.О. Чорна
Проблеми розвитку інноваційних бізнес-процесів на підприємствах готельної індустрії
31-39
pdf
О.Г. Яворська
Креативно-інтелектуальна складова –драйвер ресторанного бізнесу
39-45
pdf
Н.Ю. Головченко, О.О. Головченко
Передумови одночасного використання двох методів оцінки вибуття товарних запасів в газотрейдингових компаніях
46-53
pdf
Т.І. Грінка
Методичні аспекти діагностування обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства"
53-61
pdf
Л.А. Коваль, С.А. Романчук, В.В. Голуб
Аналіз конкурентоспроможності товару при виборі цільового ринку
62-69
pdf
Н.В. Трушкіна, М.В. Бугаєва
Трансформація клієнтського сервісу як складова логістичного менеджменту підприємств в умовах цифрової економіки
70-80
pdf
Г.М. Собчак
Соціальні кооперативи стоматологів: переваги для розвитку дрібного стоматологічного бізнесу
80-92
pdf
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ. ФІНАНСИ І КРЕДИТ.
О.А. Магопець, В.В. Шалімов
Бюджетно-податковий потенціал в системі чинників забезпечення сталого розвитку об’єднаних територіальних громад
93-104
pdf
Н.Ю. Головченко, О.О. Головченко
Значення та роль податкових консультантів в сучасних податкових системах
105-114
pdf
Т.В. Решитько
Світові ринки агропродовольчих товарів та участь у них України
115-122
pdf
О.М. Черновол
Економічна сутність терміну «податкова політика»
123-130
pdf
С.С. Сущенко
Забезпечення інтегративної взаємодії малих та великих підприємств на основі когеренції їх інтересів
130-140
pdf
Чжан Чао
Особливості інноваційного розвитку територій України в умовах децентралізації
141-149
pdf
ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
О.М. Левченко, А.С. Музиченко
Сучасний інструментарій менеджменту в умовах інноваційних змін
150-155
pdf
О.В. В'юник, О.В. Кіріченко
Пріоритети забезпечення кадрової безпеки в умовах цифровізації економіки
156-165
pdf
А.О. Левченко
Професійний розвиток людських ресурсів як чинник безпеки соціальних систем
166-173
pdf
Хуан Суньхао
Сучасний стан та тенденції розвитку вищої освіти в Україні і світі в контексті цифровізації економіки
174-184
pdf