Вимоги до оформлення статей

Перелік матеріалів, що подаються авторами до редакційної колегії фахового збірнику «Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки»:

Детальніше>>


Вимоги (Оновлені) щодо оформлення статті, яка подається до фахового збірнику вип.27, 2015р. «Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету»:

Детальніше>>


Вимоги ВАК України щодо побудови тексту статті (Бюлетень ВАК №1, 2003 р.):

Детальніше>>


Рекомендації щодо оформлення звичайного списку літератури та списку літератури в романському алфавіті (References):

Детальніше>>


Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводиться у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводиться у авторефераті:

Детальніше>>


-