Вимоги до оформлення статей

Перелік матеріалів, що подаються авторами до редакційної колегії фахового збірнику «Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки»:

Детальніше>>


Вимоги до фахового збірнику «Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки»:

Детальніше>>


Вимоги ВАК України щодо побудови тексту статті (Бюлетень ВАК №1, 2003 р.):

Детальніше>>


Рекомендації щодо оформлення списку літератури:

Детальніше>>


-