Про збірник

Галузь науки: економічні

Включений до Переліку наукових фахових видань України, категорія «Б»
(наказ Міністерства освіти і науки України від 02 липня 2020 року №886).

Ідентифікатор медіа К30-03349
(Рішення Національної ради України від 25.04.2024 р. № 1418, Протокол №14).

Реєстр наукових фахових видань України

Був включений до переліку наукових фахових видань України, в яких публікувалися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів
доктора і кандидата наук в галузі економічних наук (постанови Президії ВАК України від 14 листопада 2001 року №2-05/9, від 10 березня 2010 року № 1-05/2,
наказ Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2015 року №528, наказ Міністерства освіти і науки України від 07 листопада 2018 року №1218).

Зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» та представлено у міжнародних наукометричних базах даних, пошукових інформаційно-аналітичних системах, репозитаріях (електронних архівах):

Ulrich's Periodicals Directory - передплатний каталог американського видавництва Bowker, є найбільшою міжнародною базою даних, яка описує світовий потік періодичних видань по всім тематичним напрямкам. Лист-підтвердження

ResearchBib (Academic Resource Index) - міжнародна мультидисциплінарна база даних наукових журналів, що включає в себе описи журналів більш ніж 5400 видавців.

Central and Eastern European Online Library,,, - провідний он-лайн ресурс академічних журналів та книг з гуманітарних та соціальних наук з Центральної та Східної Європи, а також про Центральну та Східну Європу.

Index Copernicus (включено в 2018 р.) - міжнародна наукометрична база (Index Copernicus Journals Master List). Даний сайт містить індексування, ранжування і реферування журналів, а також є платформою для наукового співробітництва та виконання спільних наукових проектів Посилання

CrossRef (включено в 2018 р.) - це об'єднання наукових видавництв, яке розвиває загальну інфраструктуру для підтримки більш ефективних наукових комунікацій. Система цитування CrossRef сьогодні охоплює понад 68 мільйонів журнальних статей та інших елементів контенту (книги, дисертації, технічні звіти тощо) з тисяч наукових та професійних видавців по всьому світу

Open Ukrainian Citation Index (OUCI) - це пошукова система і база даних наукових цитувань

Google Scholar - вільна доступна пошукова система, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Включає в себе більшість рецензованих онлайн-журналів Європи та Америки найбільших наукових видавництв.

Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського – найбільша бібліотека України. Мережевий інформаційний ресурс включає зібрання "Наукова періодика України" і надає загальний доступ у режимі on-line.

Репозитарій Кіровоградського національного технічного університету (eaKirNTU) (ISSN 2524-0765) − електронний архів для тривалого зберігання, накопичення та забезпечення довготривалого та надійного відкритого доступу до результатів наукових досліджень, що проводяться в університеті.

Рік заснування: 2001
Проблематика: висвітлення результатів наукових досліджень з питань економічної теорії та практики, економіки праці, галузей промисловості, сільського господарства, транспорту; менеджменту організацій; фінансів, кредиту, грошового обігу; маркетингу; обліку, аудиту, аналізу господарської діяльності; міжнародних економічних відносин; економічної кібернетики; використання математичного механізму і сучасної обчислювальної техніки тощо
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23512-13352 ПР від 13.07.2018
Ідентифікатор медіа К30-03349
ISSN: 2663-1636 (Print) 2663-1644(e)
Періодичність: 2 рази на рік
Мова видання: українська, англійська (змішаними мовами)
Засновник: Центральноукраїнський національний технічний університет
Адреса редакції: Email: zbirnyk_en@kntu.kr.ua
Сайт: http://economics.kntu.kr.ua
Центральноукраїнський національний технічний університет
пр. Університетський, 8, Кропивницький, Україна, 25006
+38 (0522) 55-10-49

Політика щодо покриття витрат, пов'язаних з публікацією статті:
Автори компенсують витрати виключно щодо друку одного екземпляру збірнику.