Редакційна колегія збірника

Шалімова Наталія Станіславівна
(головний редактор – голова редакційної колегії)
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ)
декан факультету обліку та фінансів
д-р екон. наук, професор
Левченко Олександр Миколайович
(заст. головного редактора)
ЦНТУ
Проректор з наукової роботи
д-р екон. наук, професор
Бугаєва Марія Вікторівна
(відповідальний секретар за напрямом «Економіка та менеджмент»)
ЦНТУ
доцент кафедри економіки та підприємництва
канд. екон. наук
Смірнова Ірина Володимирівна
(відповідальний секретар за напрямом «Фінанси, облік та аудит»)
ЦНТУ
доцент кафедри економіки та підприємництва
канд. екон. наук, доцент
Білопольський Микола Григорович
ДВНЗ «Приазовський державний технічний университет» (ПДТУ) (м. Маріуполь)
Віце-президент Академії економічних наук України
д-р екон. наук, професор
Войцех Моравскі
Вища комерційна школа (м.Варшава, Польща)
зав. кафедрою економічної та соціальної історії Вищої комерційної школи
декан коледжу бакалавра
д-р хабілітований, професор
Гечбаія Бадрі
Батумський державний університет імені Шота Руставелі;
Національний інститут економічних досліджень (м. Батумі, Грузія)

зав. кафедрою економічної та соціальної історії Вищої комерційної школи
директор департаменту бізнес-адміністрування
д-р економіки, професор
Деніс Д’якон
ISMA Вища школа менеджменту інформаціонних систем (м.Ріга, Латвія)
Ректор
Dr.oec, Асоційований професор
Дрозд Ірина Кузьмівна
Інститут післядипломної освіти КНУ ім. Тараса Шевченка (м.Київ)
Директор Навчально-наукового центру державного управління та фінансового контролю
д-р екон. наук, професор
Жовновач Руслана Іванівна
ЦНТУ
зав. кафедрою економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики
д-р екон. наук, доцент
Каленюк Ірина Сергіївна
Науково-дослідний інститут економічного розвитку Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана
Директор
д-р екон. наук, професор
Лутай Лариса Анатоліївна
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (м.Київ)
завідувач кафедри менеджменту ІПК ДСЗУ
д-р екон. наук, професор
Маноле Тетяна Максимівна
Академія публічного управління при Уряді Республіки Молдова (м. Кишинів, Молдова)
професор кафедри економіки та публічного менеджменту
д-р хабілітат економічних наук, проф.
Манцуров Ігор Германович
Інститут інформаційних технологій в економіці Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана (м.Київ)

Завідувач кафедри статистики, член-кореспондент НАН України
д-р екон. наук, професор
Махмуд Хамдам
Американський університет культури та освіти (м. Бейрут, Ліван)

викладач менеджменту в Ліванському університеті
д-р філософії з управління персоналом
Пальчевич Галина Тадеївна
ЦНТУ
зав. кафедрою фінансів та планування
канд. екон. наук, професор
Ревенко Анатолій Дмитриєвич
Київський національний університет культури і мистецтва (м. Київ)

канд. екон. наук, доцент
Сашер Хассан Ел-Аннан
Арабський відкритий університет (м. Бейрут, Ліван)
член дослідницької комісії у Арабському відкритому університеті
д-р філософії з менеджменту
Семикіна Марина Валентинівна
ЦНТУ
зав. кафедрою економіки та підприємництва
д-р екон. наук, професор
Трохимець Олена Іванівна
Класичний приватний університет
зпрофесор кафедри національної економіки
маркетингу та міжнародних економічних відносин
д-р екон. наук, доцент
Ушенко Наталя Валентинівна
Національний авіаційний університет (м. Київ)
професор кафедри економіки
д-р екон. наук, професор