Редакційна колегія збірника

Шалімова Наталія Станіславівна
(головний редактор – голова редакційної колегії)
Кіровоградський національний технічний університет (КНТУ)
зав. кафедрою аудиту та оподаткування
д-р екон. наук, проф.
Левченко Олександр Миколайович
(заст. головного редактора за напрямом «Економіка та менеджмент»)
КНТУ
Проректор з наукової роботи
д-р екон. наук, проф.
Давидов Григорій Миколайович
(заст. головного редактора за напрямом «Фінанси, облік та аудит»)
КНТУ
декан факультету обліку та фінансів
д-р екон. наук, проф., член-кореспондент Інженерної академії України
Бугайова Марія Вікторівна
(відповідальний секретар за напрямом «Економіка та менеджмент»)
КНТУ
старший викладач кафедри економіки та організації виробництва
канд. екон. наук
Смірнова Ірина Володимирівна
(відповідальний секретар за напрямом «Фінанси, облік та аудит»)
КНТУ
доцент кафедри бухгалтерського обліку
канд. екон. наук, доц.
Войцех Моравскі
Вища комерційна школа (м.Варшава, Польща)
зав. кафедрою економічної та соціальної історії Вищої комерційної школи
декан коледжу бакалавра
д-р хабілітований, проф.
Гнибіденко Іван Федорович
Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України (м.Київ)
зав. кафедрою управління персоналом та економіки праці
д-р екон. наук, проф.
Гузікова Людмила Олександрівна
Санкт-Петербурзький державний політехнічний університет (м. Санкт-Петербург, РФ)
Доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту
д-р екон. наук, проф.
Дрозд Ірина Кузьмівна
Одеський національний економічний університет
зав. кафедрою економічного аналізу
д-р екон. наук, проф.
Комарова Ольга Альбертівна
КНТУ
професор кафедри фінансів та планування
д-р екон. наук, проф.
Лутай Лариса Анатоліївна
Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського
професор кафедри прикладної економіки
д-р екон. наук, проф.
Маноле Тетяна Максимівна
Академія публічного управління при Уряді Республіки Молдова (м. Кишинів, Молдова)
професор кафедри економіки та публічного менеджменту
д-р хабілітат економічних наук, проф.
Махмуд Хамдам
Американський університет культури та освіти (м. Бейрут, Ліван)

викладач менеджменту в Ліванському університеті
д-р філософії з управління персоналом
Пальчевич Галина Тадеївна
КНТУ
зав. кафедрою фінансів та планування
канд. екон. наук, проф.
Сашер Хассан Ел-Аннан
Арабський відкритий університет (м. Бейрут, Ліван)
член дослідницької комісії у Арабському відкритому університеті
д-р філософії з менеджменту
Семикіна Марина Валентинівна
КНТУ
зав. кафедрою економіки та організації виробництва
д-р екон. наук, проф.
Совік Людмила Єгорівна
Воронезький державний університет інженерних технологій (м.Вороніж, РФ)
доцент кафедри економічної безпеки та фінансового моніторингу
канд. екон. наук, доц
Щекович Олена Сергіївна
Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет» МОН України
зав. кафедрою інноваційного менеджменту та управління бізнес процесами
д-р екон. наук, проф.