Редакційна колегія збірника

Шалімова Наталія Станіславівна
(головний редактор – голова редакційної колегі)
ЦНТУ, м. Кропивницький, Україна
декан факультету обліку та фінансів
д-р екон. наук, професор

Scopus

Web of Science

ORCID

ResearcherID

Web of Science ResearcherID

Google Scholar

Бугаєва Марія Вікторівна
(відповідальний секретар редакційної колегії)
ЦНТУ, м. Кропивницький, Україна
доцент кафедри економіки та підприємництва
канд. екон. наук, доцент

Web of Science

ORCID

ResearcherID

Web of Science ResearcherID

Google Scholar

Смірнова Ірина Володимирівна
(відповідальний секретар редакційної колегії)
ЦНТУ, м. Кропивницький, Україна
доцент кафедри бухгалтерського обліку
канд. екон. наук, доцент

ORCID

Google Scholar

Доренська Анна Олександрівна
(технічний секретар)
ЦНТУ, м. Кропивницький, Україна
асистент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності

ORCID

Google Scholar

Дробязко Світлана Ігорівна
Інститут економіки та менеджменту
ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Київ, Україна
Віце-президент Академії економічних наук України
професор кафедри фінансів та обліку
канд. екон. наук, професор

Scopus

ORCID

ResearcherID

Web of Science ResearcherID

Google Scholar

Дрозд Ірина Кузьмівна
Інститут післядипломної освіти КНУ ім. Тараса Шевченка, м. Київ, Україна
директор Навчально-наукового центру державного управління та фінансового контролю
д-р екон. наук, професор

ORCID

Google Scholar

Жовновач Руслана Іванівна
ЦНТУ, м. Кропивницький, Україна
завідувач кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики
д-р екон. наук, професор

Scopus

ORCID

Google Scholar

Каленюк Ірина Сергіївна
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», м. Київ, Україна
директор Науково-дослідного інституту економічного розвитку
д-р екон. наук, професор

Scopus

Web of Science

ORCID

ResearcherID

Web of Science ResearcherID

Google Scholar

Кузьменко Галина Іванівна
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ, Україна
доцент кафедри соціоекономіки та управління персоналом
канд. екон. наук, доцент

Scopus

ORCID

ResearcherID

Web of Science ResearcherID

Google Scholar

Левченко Анна Олександрівна
ЦНТУ, м. Кропивницький, Україна
доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності
канд. екон. наук, професор

Scopus

ORCID

ResearcherID

Web of Science ResearcherID

Google Scholar

Лутай Лариса Анатоліївна
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м.Київ, Україна
завідувач кафедри менеджменту
д-р екон. наук, професор, дійсний член Академії економічних наук України

ORCID

Google Scholar

Манцуров Ігор Германович
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», м. Київ, Україна
завідувач кафедри статистики
д-р екон. наук, професор, член-кореспондент НАН України.

ORCID

ResearcherID

Web of Science ResearcherID

Google Scholar

Миценко Михайло Іванович
ЦНТУ, м. Кропивницький, Україна
завідувач кафедри міжнародних економічних відносин
д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України.

Scopus

ORCID

Google Scholar

Ревенко Анатолій Дмитрович
ПВНЗ «Київський університет культури», м. Київ, Україна
доцент кафедри журналістики і міжнародних відносин
канд. екон. наук, доцент

ORCID

Google Scholar

Семикіна Марина Валентинівна
ЦНТУ, м. Кропивницький, Україна
професор кафедри економіки та підприємництва
д-р екон. наук, професор

Scopus

Web of Science ResearcherID

ORCID

Google Scholar

Трохимець Олена Іванівна
Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, Україна
професор кафедри національної економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин
д-р екон. наук, професор

Web of Science

ORCID

ResearcherID

Web of Science ResearcherID

Google Scholar

Ушенко Наталя Валентинівна
Київський університет імені Бориса Грінченка, м.Київ, Україна
Професор кафедри фінансів та економіки
д-р екон. наук, професор

Scopus

ORCID

ResearcherID

Web of Science ResearcherID

Google Scholar

Царенко Ілона Олександрівна
ЦНТУ, м. Кропивницький, Україна
старший викладач кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності
канд. екон. наук, доцент

Scopus

Web of Science

ORCID

ResearcherID

Web of Science ResearcherID

Google Scholar

Гечбаія Бадрі
Батумський державний університет імені Шота Руставелі,
Національний інститут економічних досліджень, м. Батумі, Грузія
директор департаменту бізнес-адміністрування
д-р економіки, профессор

Scopus

ORCID

Google Scholar

Деніс Д’якон
Ректор, ISMA Вища школа менеджменту інформаційних систем, ISMA University, м. Ріга, Латвія
PhD, Dr.oec, Асоційований профессор

Web of Science

ORCID

Google Scholar

Маноле Тетяна Максимівна
Національний інститут економічних досліджень, м. Кишинів, Республіка Молдова
д-р хабілітат економічних наук, професор

Scopus

Web of Science

ORCID

Google Scholar

Хані Хаідура
Американський університет з культури та освіти, м. Бейрут, Лівія
Віце-президент з адміністративних та фінансових справ
PhD, канд. екон. наук

ORCID

Google Scholar