Редакційна колегія збірника

Левченко Олександр Миколайович
(головний редактор – голова редакційної колегії)
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ), м. Кропивницький, Україна
Проректор з наукової роботи
д-р екон. наук, професор

Scopus

ORCID

ResearcherID

Web of Science ResearcherID

Google Scholar

Шалімова Наталія Станіславівна
(заст. головного редактора)
ЦНТУ, м. Кропивницький, Україна
декан факультету обліку та фінансів
д-р екон. наук, професор

Scopus

Web of Science

ORCID

ResearcherID

Web of Science ResearcherID

Google Scholar

Бугаєва Марія Вікторівна
(відповідальний секретар редакційної колегії)
ЦНТУ, м. Кропивницький, Україна
доцент кафедри економіки та підприємництва
канд. екон. наук

Web of Science

ORCID

ResearcherID

Web of Science ResearcherID

Google Scholar

Смірнова Ірина Володимирівна
(відповідальний секретар редакційної колегії)
ЦНТУ, м. Кропивницький, Україна
доцент кафедри бухгалтерського обліку
канд. екон. наук, доцент

ORCID

Google Scholar

Дробязко Світлана Ігорівна
Інститут економіки та менеджменту
ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Київ, Україна
Віце-президент Академії економічних наук України
професор кафедри фінансів та обліку
канд. екон. наук, професор

Scopus

ORCID

ResearcherID

Web of Science ResearcherID

Google Scholar

Дрозд Ірина Кузьмівна
Інститут післядипломної освіти КНУ ім. Тараса Шевченка, м. Київ, Україна
директор Навчально-наукового центру державного управління та фінансового контролю
д-р екон. наук, професор

ORCID

Google Scholar

Жовновач Руслана Іванівна
ЦНТУ, м. Кропивницький, Україна
завідувач кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики
д-р екон. наук, професор

Scopus

ORCID

Google Scholar

Каленюк Ірина Сергіївна
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», м. Київ, Україна
директор Науково-дослідного інституту економічного розвитку
д-р екон. наук, професор

Scopus

Web of Science

ORCID

ResearcherID

Web of Science ResearcherID

Google Scholar

Кузьменко Галина Іванівна
ЦНТУ, м. Кропивницький, Україна
доцент кафедри аудиту та оподаткування
канд. екон. наук, доцент

Scopus

ORCID

ResearcherID

Web of Science ResearcherID

Google Scholar

Левченко Анна Олександрівна
ЦНТУ, м. Кропивницький, Україна
доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності
канд. екон. наук, доцент

Scopus

ORCID

ResearcherID

Web of Science ResearcherID

Google Scholar

Лутай Лариса Анатоліївна
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м.Київ, Україна
завідувач кафедри менеджменту
д-р екон. наук, професор, дійсний член Академії економічних наук України

ORCID

Google Scholar

Малаховський Юрій Віталійович
ЦНТУ, м. Кропивницький, Україна
доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності
канд. екон. наук, доцент

Scopus

ORCID

ResearcherID

Web of Science ResearcherID

Google Scholar

Манцуров Ігор Германович
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», м. Київ, Україна
завідувач кафедри статистики
д-р екон. наук, професор, член-кореспондент НАН України.

ORCID

ResearcherID

Web of Science ResearcherID

Google Scholar

Пальчевич Галина Тадеївна
ЦНТУ, м. Кропивницький, Україна
завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхуваня
канд. екон. наук, професор

ORCID

ResearcherID

Google Scholar

Ревенко Анатолій Дмитрович
ПВНЗ «Київський університет культури», м. Київ, Україна
доцент кафедри журналістики і міжнародних відносин
канд. екон. наук, доцент

ORCID

Google Scholar

Семикіна Марина Валентинівна
ЦНТУ, м. Кропивницький, Україна
зав. кафедри економіки та підприємництва
д-р екон. наук, професор

Scopus

ORCID

Google Scholar

Трохимець Олена Іванівна
Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, Україна
професор кафедри національної економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин
д-р екон. наук, професор

Web of Science

ORCID

ResearcherID

Web of Science ResearcherID

Google Scholar

Ушенко Наталя Валентинівна
Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
Завідувач кафедри економіки та бізнес-технологій
д-р екон. наук, професор

Scopus

ORCID

ResearcherID

Web of Science ResearcherID

Google Scholar

Царенко Ілона Олександрівна
ЦНТУ, м. Кропивницький, Україна
старший викладач кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності
канд. екон. наук

Scopus

Web of Science

ORCID

ResearcherID

Web of Science ResearcherID

Google Scholar

Гечбаія Бадрі
Батумський державний університет імені Шота Руставелі,
Національний інститут економічних досліджень, м. Батумі, Грузія
директор департаменту бізнес-адміністрування
д-р економіки, профессор

Scopus

ORCID

Google Scholar

Деніс Д’якон
Ректор, ISMA Вища школа менеджменту інформаційних систем, ISMA University, м. Ріга, Латвія
PhD, Dr.oec, Асоційований профессор

Web of Science

ORCID

Google Scholar

Маноле Тетяна Максимівна
Національний інститут економічних досліджень, м. Кишинів, Республіка Молдова
д-р хабілітат економічних наук, професор

Scopus

Web of Science

ORCID

Google Scholar

Хані Хаідура
Американський університет з культури та освіти, American University of Culture & Education (AUCE), м. Бейрут, Лівія
Віце-президент з адміністративних та фінансових справ
PhD, канд. екон. наук

ORCID

Google Scholar