Спеціальності
051 - Економіка
071 - Облік і оподаткування
072 - Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 - Маркетинг
076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
232 - Соціальне забезпечення
241 - Готельно-ресторанна справа
242 - Туризм
281 - Публічне управління та адміністрування
292 - Міжнародні економічні відносини
Наукові спеціальності (Перелік 2011)
08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки
08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини
08.00.03 - Економіка та управління національним господарством
08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
08.00.05 - Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
08.00.06 - Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
08.00.07 - Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит
08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)
08.00.10 - Статистика
08.00.11 - Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці