DOI: https://doi.org/10.32515/2413-340X.2018.33.50-57

Теоретичні основи функціонування особистих селянських господарств

Т.П. Шепель

Об авторах

Шепель Тетяна Павлівна, кандидат економічних наук, докторант, Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква, Україна, E-mail: tanya.ruda@gmail.com

Анотація

В статті розкриваються теоретичні основи функціонування особистих селянських господарств. Встановлено, що виробництво сільськогосподарської продукції в особистих селянських господарствах, якому притаманна висока трудомісткість, дає можливість створити сферу вторинної зайнятості для працездатних осіб сільської місцевості, а для деяких соціальних груп сільських жителів – основної зайнятості, виступаючи стабілізуючим фактором негативних соціальних процесів. Еволюція функціонування особистих селянських господарств доводить, що впродовж усього періоду свого існування ці господарства намагалися мінімізувати свої формальні взаємовідносини з державою. В умовах економічного зростання роль особистих селянських господарств в продовольчому забезпеченні населення України буде втрачатися. У цих умовах буде знижуватися частка їх доходу у структурі сукупних ресурсів сільського домогосподарства, що створить умови для перетворення їх у "хобі-ферми"

Ключові слова

особисте селянське господарство, трансформація, хобі-ферма, сільськогосподарська продукція, виживання

Повний текст:

PDF

Посилання

Demchak, I. M. et al. (2015). Analitychni doslidzhennia pokaznykiv produktyvnosti u haluzi tvarynnytstva osobystykh selians'kykh hospodarstv za 2014 rik [Analytical studies of productivity indicators in the field of animal husbandry of private farms for 2014]; Ukr. NDI produktyvnosti ta ahroprom. kompleksu. Kyiv : NDI "Ukrahropromproduktyvnist'" [in Ukrainian].

Balaniuk, C. (2012). Metodolohichni zasady funktsionuvannia hospodarstv naselennia v systemi rozvytku sil's'kykh terytorij [Methodological principles of functioning of households in the system of development of rural territories] . Ahrarna ekonomika– Agrarian economy, Vol. 5, 3-4, 174-180. [in Ukrainian].

Krysanov, D., Svynous I.V. & I. M. Demchak. (2012). Sil's'ki domohospodarstva Ukrainy v umovakh hlobalizatsii [Rural Households of Ukraine in the Conditions of Globalization]. Ekonomist – Economist, 4, 32-39. [in Ukrainian].

Varchenko, O.M., Svynous, I. V. & Demchak, I. M. (2013). Suchasnyj stan ta problemy rozvytku osobystykh selians'kykh hospodarstv v Ukraini [Current state and problems of development of private farms in Ukraine].Visnyk ahrarnyj nauky – News of agrarian sciences, 11, 55-59 [in Ukrainian].

Hoblyk, V. V. & Tokar, Ya.I. (2016). Typolohiia osobystykh selians'kykh hospodarstv iak peredumova rehuliuvannia ikh rozvytkom [Typology of Subsidiary Economy as Precondition of Their Development Regulation]. Naukovyj visnyk Mukachivs'koho derzhavnoho universytetu: Seriia Ekonomika – Scientific Bulletin OF Mukachevo State University Series Economics, Vol. 1(5), 23-28 [in Ukrainian].

Lypov'iak-Melkoz'orova, A.I. (2011). Personal peasant farms are the main formations of small businesses in the countryside. V.K. Zbars'kyj (Ed.). Kyiv: NNTs IAE [in Ukrainian].

Kropyvko, M.M. (2015). Shliakhy rozvytku tvarynnytstva u hospodarstvakh naselennia v umovakh detsentralizatsii vlady j upravlinnia [Ways of livestock development in households in conditions of decentralization of power and management]. Applied economics - from theory to practice: I vseukrains'ka naukovo-praktychna konferentsiy (15 zhovtnia 2015 roku) – 1st All-Ukrainian Scientific and Practical Conference. (pp. 87-90). Ternopil': VPTs «Ekonomichna dumka» [in Ukrainian].

Malik, M.J. & Zaiats', V.M. (2013). Teoretychni zasady ta napriamy transformatsii osobystykh selians'kykh hospodarstv [Theoretical foundations and directions of transformation of personal peasant farms]. Ekonomika APK – Economics of AIC, 5, 87-95 [in Ukrainian].

Svynous, I.V. (2010). Ekonomichni aspekty funktsionuvannia osobystykh selians'kykh hospodarstv [Economic aspects of the functioning of private peasant farms]. Kyiv : TOV "Ahrar Media Hrup" [in Ukrainian].

Svynous, I. V. (2013). Kontseptual'ni zasady funktsionuvannia osobystykh selians'kykh hospodarstv [Концептуальні засади функціонування особистих селянських господарств]. Produktyvnist' ahropromyslovoho vyrobnytstva. ekonomichni nauky – Productivity of agricultural production. Economic sciences, 23, 37-41 [in Ukrainian].

Tereschenko, V.K. (2010). Orhanizatsijno–ekonomichnyj mekhanizm rozvytku sil's'kykh terytorij [Organizational and Economic Mechanism for the Development of Rural Areas]. Nizhyn: Vydavets' PP Lysenko M.M. [in Ukrainian].

Shpychak, O.M. & Svynous, I.V. (2008). Realizatsiia produktsii osobystymy selians'kymy hospodarstvamy – vytraty, tsiny, efektyvnist' [Realization of products by private peasant farms - costs, prices, efficiency]. Kyiv : IAE [in Ukrainian].

Пристатейна бібліографія ГОСТ

 1. Аналітичні дослідження показників продуктивності у галузі тваринництва особистих селянських господарств за 2014 рік [Текст] : [наук.-практ. зб.] / [І. М. Демчак та ін.] ; Укр. НДІ продуктивності та агропром. комплексу. - Київ : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2015. – 51 с.
 2. Баланюк C. Методологічні засади функціонування господарств населення в системі розвитку сільських територій [Текст] / C. Баланюк // Аграрна економіка. – 2012. – Т. 5, № 3–4. – С. 174–180.
 3. Крисанов Д. Сільські домогосподарства України в умовах глобалізації [Текст] / Д. Крисанов, Л. Удова, О. Варченко // Економіст. – 2012. – № 4. – С. 32–39.
 4. Варченко О.М. Сучасний стан та проблеми розвитку особистих селянських господарств в Україні [Текст] / О. М. Варченко, І. В. Свиноус, І. М. Демчак // Вісник аграрний науки. – 2013. – № 11. – С. 55–59.
 5. Гоблик В. В. Типологія особистих селянських господарств як передумова регулювання їх розвитком [Текст] / В. В.Гоблик, Я.І. Токар// Науковий вісник Мукачівського державного університету: Серія Економіка – 2016 – Випуск 1(5) – С.23–28.
 6. Збарський В.К. Особисті селянські господарства – основна формування малого підприємництва на селі [Текст] : наукова доповідь / В.К. Збарський, А.І. Липов’як-Мелкозьорова; за ред. професора В.К. Збарського. – К. : ННЦ ІАЕ, 2011. – 106 с.
 7. Кропивко М.М. Шляхи розвитку тваринництва у господарствах населення в умовах децентралізації влади й управління [Текст] / М.М. Кропивко // Прикладна економіка – від теорії до практики : матеріали Першої всеукраїнської науково-практичної конференції 15 жовтня 2015 р. – Тернопіль: ВПЦ «Економічна думка», 2015. – С. 87–90.
 8. Малік М.Й. Теоретичні засади та напрями трансформації особистих селянських господарств [Текст] / М.Й. Малік, В.М. Заяць // Економіка АПК. – 2013. – № 5. – С.87–95.
 9. Свиноус І.В. Економічні аспекти функціонування особистих селянських господарств [Текст] / І.В. Свиноус. – К. : ТОВ "Аграр Медіа Груп", 2010. – 418 с.
 10. Свиноус І. В. Концептуальні засади функціонування особистих селянських господарств [Текст] / І. В. Свиноус, Д. М. Микитюк // Продуктивність агропромислового виробництва. Економічні науки. – 2013. – Вип. 23. – С. 37–41.
 11. Терещенко В.К. Організаційно–економічний механізм розвитку сільських територій [Текст] : Монографія / В.К. Терещенко. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2010. – 487 с.
 12. Шпичак О.М. Реалізація продукції особистими селянськими господарствами – витрати, ціни, ефективність [Текст] / О.М. Шпичак, І.В. Свиноус. – К. : ІАЕ, 2008. – 320 с.

Copyright (c) 2018 Шепель Тетяна Павлівна