Збірник наукових праць

№ 9(42), 2023 рік

Назва статті pdf
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Н.С. Шалімова, О.А. Магопець, А.В. Босенко
Управління оподаткуванням : формування підходів щодо визначення основоположних категорій
7-19
pdf
О.Б. Пугаченко, Т.В. Фоміна
Права та обов’язки експертів з економічних питань у профільному та процесуальному законодавстві
20-32
pdf
Т.В. Решитько
Напрями зближення державної аграрної політики України із Спільною аграрною політикою Європейського Союзу
33-38
pdf
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
І.Л. Петрова
Стратегічне управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємств електроенергетики України в умовах нестабільного середовища
39-49
pdf
Т.І. Грінка, Т.А. Немченко
Нові стратегії менеджменту при цифровій трансформації бізнесу в Україні
49-57
pdf
Б.В. Дмитришин
Інновації як визначальний фактор розвитку готельно-ресторанного бізнесу
58-66
pdf
І.В. Журило, Ю.А. Хіміч
Стратегічний аналіз та перспективи розвитку ринку електромонтажних послуг Кіровоградщини
66-82
pdf
Г.Й. Островська, У.Є. Гузар
Управління креативністю персоналу в закладах індустрії гостинності
83-90
pdf
О.А. Магопець, О.М. Гай
Податкове адміністрування в системі факторів забезпечення ефективної реалізації податкової політики держави
90-99
pdf
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ.
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ТА ГАЛУЗЕЙ
Т.І. Грінка
Цифровізація менеджменту: актуальні проблеми теорії та практики
100-107
pdf
Р.І. Жовновач, В.П. Нідзельський, В.Г. Тарасов, І.С. Вірієнко
Адаптивне управління українського ритейлу до реалій споживача
108-116
pdf
Т.В. Решитько
Розвиток міжнародних торговельних відносин аграрного сектору економіки України в контексті євроінтеграції
117-124
pdf
Р.С.Романчук, С.В. Человань, Т.С. Романчук
Оцінка інноваційного потенціалу підприємства
124-130
pdf
ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ. СТАТИСТИКА. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ,
МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
В.В. Муравський, П.Н. Денчук, О.І. Ревега
Інвентаризаційний контроль та облікова оцінка електронних грошей і криптвоактивів в електронних трансакціях
131-141
pdf
Н.С. Шалімова, І.В. Смірнова, Н.В. Смірнова
Розвиток концепції обліку в системі управління підприємством
142-153
pdf
Т.В. Фоміна, О.Б. Пугаченко, О.Д. Коломоєць
Податкові перевірки як спосіб здійснення податкового контролю
153-163
pdf
І.В. Корнят
Діджиталізація внутрішнього контролю та інформаційної підтримки управління транспортними підприємствами
163-172
pdf
Д.О. Мінаєв
Вплив галузевих особливостей агродіяльності на діджиталізацію обліку
173-185
pdf
Р.О. Цатурян, Д.В. Бедов, Р.І. Жовновач
Інноваційні маркетингові інструменти просування промислової продукції в мережі Інтернет
186-196
pdf
ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Н.В. Гаврилова, Л.М. Задорожня
Сучасні тенденції грошового обігу в Україні
197-203
pdf
А.М. Лисенко
Сутність податкового планування та фактори, що здійснюють вплив на якість податкових планів
204-212
pdf
О.А. Магопець, О.О. Куліш
Оцінка діяльності банківських установ в умовах воєнного стану як складова системи банківського контролю
212-224
pdf
Т.А. Мельник
Страхування відповідальності власників транспортних засобів в Україні в контексті євроінтеграції та страхового менеджменту
225-235
pdf
В.В.Шалімов, Н.С.Шалімова, І.І. Андрощук
Розвиток державного фінансового аудиту місцевих бюджету
235-245
pdf
І.М. Труніна, С.В. Дідур, К.О. Латишев
Стратегічна модель розвитку підприємств агропромислового комплексу
246-251
pdf
Р.В. Стоноженко, І.О. Андрощук
Особливості управління аграрними підприємствами України в умовах невизначеності та кризової ситуації
252-259
pdf
Є.М. Чабанюк, І.О. Андрощук
Трансформація сучасних методів та інструментів управління сучасними підприємствамив контексті викликів цифровізації
260-271
pdf
М.О. Семків
Теоретичні підходи до визначення поняття та сутності етнографічного туризму
272-278
pdf
О.В. В’юник, О.В. Кіріченко
Трансформація концепцій логістичного і проєктного менеджменту в контексті цифровізації та євроінтеграції
279-289
pdf