DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2018-2(84)-3-9

Зарубіжний досвід щодо детінізації діяльності населення у сфері сільськогосподарського виробництва

Т.В. Решитько

Об авторах

div>

РешитькоТетяна Володимирівна, доцент, кандидат економічних наук, Доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький, Україна, E-mail: Reshetkotv1959@gmail.com

Анотація

В статті досліджено, що в економічно розвинених країнах функціонує і постійно вдосконалюється комплексна система державної підтримки діяльності суб’єктів сільськогосподарського виробництва для недопущення їх виходу в „тінь”. Проаналізовано зарубіжний досвід детінізації діяльності населення в сільському господарстві, виявлено, що державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників охоплює: виплати з бюджету і компенсації витрат виробникам; заходи щодо підтримки цін, встановлення експортних та імпортних квот, тарифів, а також дотації, субсидії, податкові пільги, страхові виплати тощо. Наголошено на необхідності застосування такого позитивного досвіду з легалізації зайнятості і доходів населення для виробників сільськогосподарської продукції в Україні.

Ключові слова

зайняті неформальною діяльністю, „тіньова” зайнятість, легальна трудова діяльність, регламентація зайнятості та доходів сільського населення

Повний текст:

PDF

Посилання

Gosudarstvennaja podderzhka fermerov v razvityh stranah [State support of farmers in developed countries ]. agroinsurance.com. Retrieved from http://www.agroinsurance.com/ru/pratice [in Russian].

Report on NDR „Regulation of employment and profits of rural population, busy in the informal sector of rural economy”. (2013). Kyiv: NDI pratsi i zajniatosti naselennia [in Ukrainian].

Zimina, L. B. (2012). Sel'skoe hozjajstvo: v chem sekret uspeha [Agriculture: the secret of success]. Sel'skoe hozjajstvo – Agriculture, 3. Retrieved from http://bujet.ru/article/177647.php [in Russian].

Kirzhets'kyj, Yu. I. (2013). Tin'ova ekonomika ta napriamky ii podolannia v Ukraini [Shadow economy and directions of its overcoming in Ukraine]. L’viv: Liha-Pres [in Ukrainian].

Kuchin, C. A. (2012). Mirovoj opyt finansovoj podderzhki agrarnogo sektora jekonomiki i vozmozhnost' ego adaptacii v Rossii [World experience of financial support of agrarian sector of economy and possibility of its adaptation in Russia]. Zh. VAK: Upravlenie jekonomicheskimi sistemami, 8 [in Russian].

Libanova, E. & Palij, O. (2004). Rynok pratsi ta sotsial'nyj zakhyst [The labor market and social protection]. Kyiv: Vyd-vo Solomii Pavlychko „Osnovy” [in Ukrainian].

Nalogooblozhenie sel'skogo hozjajstva v razvityh stranah [Taxation of agriculture in developed countries]. budgetrf.ru. Retrieved from http://www.budgetrf.ru/Publications/Analysis/iet/an_iet_250902/an_iet_250902990.htm [in Russian].

Opyt gosudarstvennogo regulirovanija i podderzhki sel'skogo hozjajstva za rubezhom [Experience in state regulation and support of agriculture abroad] agroobzor.ru. Retrieved from http://agroobzor.ru/econ/a-125.html [in Russian].

Poshkus, B. I. (2011). Chto novogo v sisteme podderzhki sel'skogo hozjajstva v stranah Evropejskogo Sojuza [What's new in the agricultural support system in the countries of the European Union s]. www.viapi.ru. Retrieved from http://www.viapi.ru/publication/e- biblio/detail.php [in Russian].

Predbors'kyj, V.A. (2005). Detinizatsiia ekonomiky u konteksti transformatsijnykh protsesiv. Pytannia teorii ta metodolohii [Deconstructing the economy in the context of transformation processes. The questions of theory and methodology]. Kyiv: Kondor [in Ukrainian].

Subsidii fermeram-osnova agropolitiki [Subsidies to farmers - the basis of agrarian policy]. (n.d.). agroconf.org. Retrieved from http://agroconf.org/content/es-subsidii-fermeram-osnova-agropolitiki [in Russian].

Uroven' podderzhki fermerskih hozjajstv v SShA v tri raza vyshe, chem v ES [The level of farm support in the US is three times higher than in the EU]. (n.d.). abercade.ru. Retrieved from http://abercade.ru/research/industrynews/8344.html [in Russian].

Uroven' subsidirovanija proizvodstva vazhnejshih vidov sel'skohozjajstvennoj produkcii v ES [The level of subsidizing the production of the most important agricultural products in the EU]. (n.d.). ref.rushkolnik.ru. Retrieved from http://ref.rushkolnik.ru/v2867/R. 2 [in Russian].

Feige, E. L. & Feige, E. (1979). How big is the irregular economy? Challenge, Vol. 6, 22, 5-13 [in English].

Gutmann, P. (1977). The Suterranean Economy. Financial Analysis Journal, Vol. 33 [in English].

Hart, K. (1973). Informal of urban income opportunities and urban employment in of Ghana. Journal of Modern African Studies. Vol. 11, 1, 68 [in English].

Mead, D. C. & Morrissson, C. (1996). The Informal Sector Elepfant. World Development. Vol. 24, 10, 1611-1619 [in English].

Пристатейна бібліографія ГОСТ

 1. Государственная поддержка фермеров в развитых странах // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.agroinsurance.com/ru/pratice.
 2. Звіт про НДР „Регламентація зайнятості та доходів сільського населення, зайнятого у неформальному секторі сільської економіки” [Текст] / К.: НДІ праці і зайнятості населення, 2013. – 50 с.
 3. Зимина Л.Б. Сельское хозяйство: в чем секрет успеха? [Електронний ресурс] // Д. © ООО Издательский Дом "Бюджет" / Сельское хозяйство / №3 Март 2012. – Режим доступу: http://bujet.ru/article/177647.php
 4. Кіржецький Ю. І. Тіньова економіка та напрямки її подолання в Україні: монографія [Текст] / Ю. І. Кіржецький. – Л.: Ліга-Прес, 2013. – 170 с.
 5. Кучин C.А. Мировой опыт финансовой поддержки аграрного сектора экономики и возможность его адаптации в России [Текст] // Ж. ВАК: Управление экономическими системами. – 2012. - №8.
 6. Лібанова Е. Ринок праці та соціальний захист: Навч. посібник із соціальної політики [Текст] / Е. Лібанова, О. Палій. – К.: Вид-во Соломії Павличко „Основи”, 2004. – 491 с.
 7. Налогообложение сельского хозяйства в развитых странах // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.budgetrf.ru/Publications/Analysis/iet/an_iet_250902/an_iet_250902990.htm.
 8. Опыт государственного регулирования и поддержки сельского хозяйства за рубежом // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://agroobzor.ru/econ/a-125.html.
 9. Пошкус Б.И. Что нового в системе поддержки сельского хозяйства в странах Европейского Союза [Електронний ресурс] //– Режим доступу: http://www.viapi.ru/publication/e- biblio/detail.php.
 10. Предборський В. А. Детінізація економіки у контексті трансформаційних процесів. Питання теорії та методології: монографія [Текст] / В. А. Предборський. –К. : Кондор, 2005. – 614 с.
 11. Субсидии фермерам - основа агрополитики // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://agroconf.org/content/es-subsidii-fermeram-osnova-agropolitiki.
 12. Уровень поддержки фермерских хозяйств в США в три раза выше, чем в ЕС // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://abercade.ru/research/industrynews/8344.html.
 13. Уровень субсидирования производства важнейших видов сельскохозяйственной продукции в ЕС, % // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ref.rushkolnik.ru/v2867/Р. 2.
 14. Feige E. L., Feige E. How big is the irregular economy? [Текст] // Challenge. 1979/ Vol. 6. № 22. P. 5-13.
 15. Gutmann P. The Suterranean Economy [Текст] // Financial Analysis Journal. 1977. Vol. 33.
 16. Hart K – Informal urban income opportunities and urban employment in Ghana [Текст] // Journal of Modern African Studies. 1973. Vol. 11. № 1. P. 68.
 17. Mead D. C., Morrissson C. The Informal Sector Elepfant [Текст] // World Development. 1996. Vol. 24. № 10. P. 1611-1619.

Copyright (c) 2018 Решитько Тетяна Володимирівна