DOI: https://doi.org/10.32515/2413-340X.2018.33.218-226

Економічний аналіз та бізнес-планування як базові елементи оцінки інвестиційної привабливості авіакомпанії

Н. О. Коваленко, Н. В. Столярчук

Об авторах

Коваленко Надія Олегівна, доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький, Україна, E-mail: vishnevska9181@gmail.com

Столярчук Наталія Віталіївна, старший викладач кафедри менеджменту, економіки, права та туризму, Льотна академія Національного авіаційного університету, м. Кропивницький, Україна, Е -mail: nadinkovalenko508@gmail.com

Анотація

У статті досліджено та конкретизовано методи застосування економічного аналізу та бізнес-планування як базових елементів оцінки інвестиційної привабливості авіакомпаній України в умовах міжконтинентальної інтеграції. Надано практичні рекомендацій щодо підвищення ефективності управління комерційною діяльністю авіакомпаній України в умовах євроінтеграції. Визначено основні магістралі подальших досліджень у напрямку обґрунтування принципів та методів управління інвестиційною привабливістю авіапідприємств цивільної авіації України відповідно до вимог представлених у бізнес-плані.

Ключові слова

авіакомпанія, бізнес-планування, економічний аналіз, інвестиційна привабливість, менеджмент

Повний текст:

PDF

Посилання

Alekseeva, M.M. (2015). Planuvannya diyalnosti firmy [Planning of the firm's activities]. Kyiv: Fіnansi i statistics [in Ukrainian].

Popov, V.M. (Eds.). (2016). Business plan: domestic and foreign experience. Kharkov: Mriya [in Ukrainian].

Blank, I.A. (2017). Investicionniy menedgment [Investment management]. Moskva: MP «ITEM» [in Russian].

Bocharov, V.V. (2015). Investicionniy menedgment [Investment management]. SP: Piter [in Russian].

Kasyanchik, V.D., & Olesuk, E.A. (2015. Efektivnіst ekspluatatsії mіzhnarodnih avіalіnіy [Operating efficiency of international airlines]. Lviv: Bridzh [in Ukrainian].

Kosichenko, E.F. (2016). Udoskonalennya upravlіnnya transportom v umovakh ekonomіchnoї reformi: na prikladі tsivіlnoї avіatsії [Improvement of transport in economic reform: the case of civil aviation]. Kyiv: Transport [in Ukrainian].

Udalikh, O.O. (2016). Upravlіnnya іnvestitsіynoyu dіyalnіstyu [Management of investment activity]. Kyiv: Fіnansi i statistics [in Ukrainian].

Fabotstsy, F.Dzh. (2016). Upravlіnnya іnvesticiyami [Investment management]. Moskva: INFRA-M [in Russian].

Пристатейна бібліографія ГОСТ

  1. Алексєєва М.М. Планування діяльності фірми [Текст] / Алексєєва М.М. – К.: Фінанси і статистика, 2015. – 248 с.
  2. Бізнес-план: вітчизняний і зарубіжний досвід [Текст] : [За ред. В.М. Попова] – Х: Мрія, 2016. – 264 с.
  3. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент [Текст] / Бланк И.А. – М.: МП «ИТЕМ» ЛТД, 2017. – 448с.
  4. Бочаров В.В. Инвестиционный менеджмент [Текст] / Бочаров В.В. – СП: Питер, 2015. – 160 с.
  5. Касьянчик В.Д. Ефективність експлуатації міжнародних авіаліній [Текст] / В.Д. Касьянчик, Є.А. Олесюк. – Л.: Брідж, 2015. – 216 с.
  6. Косиченко Є.Ф. Удосконалення управління транспортом в умовах економічної реформи: на прикладі цивільної авіації [Текст] / Косиченко Є.Ф. – К.: Транспорт, 2016. – 199 с.
  7. Удалих О.О. Управління інвестиційною діяльністю [Текст] / Удалих О.О. – Київ.: Фінанси і статистика, 2016. – 292 с.
  8. Фабоцци. Ф.Дж. Управление инвестициями [Текст] / Ф.Дж. Фабоцци. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 931 с.

Copyright (c) 2018 Коваленко Надія Олегівна, Столярчук Наталія Віталіївна