DOI: https://doi.org/10.32515/2413-340X.2018.33.130-135

Перспективи й тенденції розвитку управлінського обліку в Грузії

Бесік Баучадзе

Об авторах

Бесік Баучадзе, доктор економіки, асоційований професор, Батумський державний університет імені Шота Руставелі, м. Батумі, Грузія, E-mail: besikb@mail.ru

Анотація

На сучасному етапі розвитку наукових досліджень та розробок відбуваються інтеграційні процеси наявних концепцій зарубіжних науковців. Ці тенденції сприяють формуванню нових загальнонаукових підходів і концепцій розвитку управлінського обліку, визначенню наукових парадигм. Увага науковців до цього питання підтверджує, що управлінський облік знаходиться в розвитку, удосконалюється відповідно до сучасних вимог бізнесу, розвиваючи власні процедури, інструменти, методи й адаптуючи розроблені суміжними науками. Разом з тим, підвищеної уваги вимагають питання удосконалення управлінського обліку з урахуванням особливостей середовища та його складових, в яких функціонують підприємства кожної конкретної країни. Метою написання статті є обґрунтування напрямів розвитку управлінського обліку в Грузії з урахуванням особливостей середовища, в якому функціонують підприємства. Дослідження показало, що сьогодні дуже мало суб’єктів господарювання в Грузії застосовують принципи та системи повного управління. Фактично тільки в міжнародних компаніях застосовується система управлінського обліку та відповідні рахунки. Обґрунтовано, що шлях підвищення ефективності діяльності підприємств та організацій лежить через інформацію, надану управлінським обліком. Доведена необхідність використання сучасних інформаційних систем. В якості компонентів автоматизованої системи бухгалтерського обліку визначені: апаратні засоби; програмне забезпечення; математичне забезпечення; інформаційна безпека; функціональна підтримка; технологічна підтримка. Всі ці компоненти взаємопов'язані і повинні використовуватися у тісному взаємозв’язку. Обґрунтовано, що управлінський облік - це інтегрована система обліку витрат і доходів, нормування, планування, контролю та аналізу, що систематизує інформацію для оперативних управлінських рішень. Доведено, що існуючу організаційну структуру підприємства слід регулярно аналізувати і переглядати з урахуванням змін, що відбуваються в його господарській діяльності (освоєння виробництва нових видів продукції, зміна технологій, зміна менеджерів тощо), і досягнень науково-технічного прогресу. Удосконалюючи організаційну структуру підприємства, важливо відповідним чином змінювати підходи до складання внутрішньої звітності та оцінки результатів діяльності.

Ключові слова

облік, управлінський облік, витрати, бізнес-одиниці, бенчмаркінг, СМАРТ, директ-костинг, ринкова ніша

Повний текст:

PDF

Посилання

Atamas, P.I. (2006). Upravlinskyi oblik [Management accounting]. Kyiv: TsNL [in Russian].

Blocher, E.J., Chen, K.H., & Lin, T.W. (1999). Cost Management. A Strategic Emphasis. New York: Irwin Mc Graw Hill [in English].

Bogataya, I.N. (2001). Strategicheskiy uchet sobstvennosti predpriyatiya [Strategic account ownership enterprises]. Rostov-na-Donu: Feniks [in Russian].

Bromwich, M. (1990). The case for strategic management accounting: the role of accounting information for strategy in competitive markets. Accounting, Organisations and Society, 15, 27-46 [in English].

Chaya, V.T. (2009). Upravlencheskiy uchet: Uchebnoye posobiye [Managerial Accounting: Textbook]. Moscow: Eksmo [in Russian].

Clark, Y. Maurice (1923). Studies in Economics of Overhead Costs. Chicago: University of Chicago Press [in English].

Cooper, R., & Kaplan, R. (1988). Measure costs right: make the right decisions. Harvard Business Review, October (Vol. 18), 41-50 [in English].

Glushchenko, A.V., & Samedova, E.N. (2012). Kontseptualnyye osnovy upravlencheskogo ucheta [Conceptual foundations of management accounting]. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 3: Ekonomika. Ekologiya – Bulletin of Volgograd State University. Series 3: Economy. Ecology, 2 (21), 181-187 [in Russian].

Hilton, R.W., Maher, M.W., & Selto F.H. (2004). Cost Management. Strategies for Business Decisions. Irwin Mc Graw–Hill [in English].

Holov, S. F. (2006). Upravlinskyi oblik [Management accounting]. Kyiv: Libra [in Russian].

Lord, B. (1996). Strategic management accounting: the emperor’s new clothes? Management Accounting Research, vol. 7, 3, 347-366 [in English].

Magaletsky, K. (2007). Zatraty: ot snizheniya k optimizatsii [Costs: from reduction to optimization]. Kompan'on - Companion, 19, 56-59 [in Russian].

Manyayeva, V.A. (2010). Teoreticheskiye osnovy razvitiya strategicheskogo upravlencheskogo ucheta [Theoretical basis for the development of strategic management accounting]. Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomika, no. 1 (63), 47-51 [in Russian].

Nikolayeva, O.Ye., & Alekseyeva, O.V. (2003). Strategicheskiy upravlencheskiy uchet [Strategic management accounting]. Moscow: Editorial URSS [in Russian].

Pushkar, M. S. (2006). Kreatyvnyi oblik (stvorennia informatsii dlia menedzheriv) [Creative accounting (the creation of information for managers)]. Ternopil: Kart-Blansh [in Russian].

Samedova, E.N. (2010). Ponyatiyno-kategorialnyy analiz sistemy upravlencheskogo ucheta [Conceptual-categorical analysis of management accounting system]. Vestnik Astrakhanskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Seriya: Ekonomika – Bulletin of Astrakhan State Technical University, 2, 242-246 [in Russian].

Sheremet, A.D. (2009). Upravlencheskiy uchet: Uchebnik [Managerial Accounting: A Textbook]. Moscow: INFRA-M [in Russian].

Sorina, G.V. (2006). Osnovy prinyatiya resheniy [Fundamentals of decision-making]. Moscow: Economist [in Russian].

Summons, K. (1982). Strategic management accounting for pricing: a case example. Accounting and Business Research, 12, 28-34 [in English].

Vakhrushina, M.A., Rasskazova-Nikolaeva, S.A., & Sidorova, M.I. (2008). Upravlencheskiy uchet [Management Accounting]. Moscow: BINFA Publishing House [in Russian].

Yudanov, A.Yu. (Eds). (2011). Bachelor: Microeconomics [Bakalavr: mikroekonomika]. Moscow: KnoRus [in Russian].

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 Бесік Баучадзе