№ 31, 2017 рік

Назва статті Сторінка
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ.
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Горбунов О.В.
Етимологія та зміст поняття «бюджетний менеджмент»
12
Левченко О.М., Ткачук О.В.
Методичні підходи до оцінювання інноваційного потенціалу регіонів в контексті формування інноваційно-інтегрованих структур
28
Гамалій В.Ф., Ковальов В.О., Ковальов С.В.
Дослідження маркетингової діяльності Національного олімпійського комітету України
38
Карпенко А.В., Будицька Ю.О.
Теоретико-методичні основи оцінювання результативності наукової діяльності в Україні
51
Кропівний В.М., Будулатій В.В., Травкіна Н.М.
Розробка та реалізація комплексу регіональних та місцевих програмних заходів розвитку малого та середнього підприємництва
58
Левченко А.О., Царенко І.О.
Зарубіжний досвід функціонування кластерних утворень та шляхи його використання в Україні
71
Попель С.А.
Інформаційні термінали як елемент інформаційної взаємодії митниць та громадян
79
Прус Л.Р.
Проблеми функціонування інформаційної системи портового співтовариства в морських портах України
85
Сторожук О.В., Заярнюк О.В.
Вплив людського капіталу на соціально-економічну безпеку регіону
95
Туржанський В.А., Несторишен І.В.
Застосування інструментів COMPACT-моделі для уповноваженого економічного оператора в контексті надання спрощень економічним операторам
103
Царенко В.І., Яковенко О.В.
Характеристика системи управління технічними системами митного контролю
112
Корнійчук О.О.
Нормативно-правова база здійснення митного контролю пасажирських перевезень у пунктах пропуску для повітряного сполучення
118
ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Кармазіна Т.Р., Захарова О.В.
Специфіка управління персоналом у малому бізнесі
126
Романюк М.Д., Смутчак З.В.
Міграція наукових кадрів та заходи її зменшення з метою збереження інтелектуального потенціалу України
134
Іванько А.В., Македон Г.М.
Порівняльний аналіз стану та тенденцій заощаджень домогосподарств України
142
ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Лисенко А.М.
Моделі справляння податку на додану вартість у сфері сільськогосподарського виробництва та їх впровадження на регіональному рівні
149
Магопець О.А.
Оптимізація податкового навантаження сільськогосподарських товаровиробників в умовах застосування спрощеної системи оподаткування
160
Сало А.В.
Сучасний стан та проблеми фінансового забезпечення вищої освіти в Україні
171
ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Андрощук І.І.
Структуризація процесу виконання завдань з надання впевненості, інших ніж аудит чи огляд історичної фінансової інформації
177
Головченко О.О., Головченко Н.Ю.
Галузеві характеристики житлово-комунального господарства, що принципово впливають на побудову інформаційних систем обліку та контролю
189
Смірнова І.В., Смірнова Н.В.
Методичні підходи до формування облікової політики імпортних операцій
197
Клименко Я.В.
Сутність консолідованої фінансової звітності
208
Нестеренко Ю.О.
Організація обліку фермерських господарств
219
Роєва О.С.
Проблемні питання оцінки та контролю виробничих запасів
229
СТАТИСТИКА. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ
ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ.
Акбаш К.С., Пасічник Н.О., Ріжняк Р.Я.
Визначення показників розподілу характерних ознак у ґендерних групах (на прикладі студентів факультету)
236
Кернасюк Ю.В.
Прогноз розвитку аграрного сектору і економіки Кіровоградської області в умовах зміни клімату
245
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ТА ГАЛУЗЕЙ.
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Іщенко Н.А.
Діагностика ймовірності банкрутства підприємства та шляхи його стабілізації
256
Коцюрба О.Ю.
Інструменти фінансового забезпечення діяльності підприємств житлово-комунального господарства
265
Сисоліна Н.П., Нісфоян С.С.
Мотиваційні механізми на сучасному підприємстві
273
Фільштейн Л.М., Будулатій А.Б., Будулатій В.В.
Сучасний стан інноваційної діяльності підприємств, установ, організацій Кіровоградської області та їх проблеми
279